Centrum Marszałkowska
Warszawa

Wynajem powierzchni handlowych i biurowych

+48 22 128 44 44
info@liebrecht-wood.com

 

Zarządca Nieruchomości

Plac Konesera 2, 03-736 Warszawa
+48 22 128 44 77
+48 660 47 58 82
wecare@wecare.pl

Zarządzanie WeCARE Sp. z o.o. należąca do Liebrecht & wooD Group, Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000041335, NIP 522-25-51-111.